DE ETENDE MENS

EINDHOVEN – DESIGNHUIS – 2012
VOEDSEL ALS CREATIEVE INSPIRATIEBRON
Weinig mensen zijn zich ervan bewust welk verschil ontwerpers maken in onze eet ervaring en welke rol zij kunnen spelen bij het inrichten van de voedselketen en het inzichtelijk maken van voedsel vraagstukken. Volgens Vogelzang zien ook ontwerpers zelf nog niet alle kansen: “Terwijl designers ontwerpen voor mensen, zien zij het voedsel dat de mens in leven houdt vaak over het hoofd. Design voor voedsel is een gebied waar spannende samenwerkingen mogelijk zijn: tussen ontwerpers, boeren, wetenschappers, politici en chefs.” De tentoonstelling toont projecten die de breedte van het onderwerp laten zien. Het is een multidisciplinaire selectie van design tot kunst. “Ik wil ontwerpers die zich nog niet verhouden tot de voedselketen inspireren zich ook over het onderwerp te buigen. Het is een uitdaging om met iets vergankelijk als voedsel te werken”. Marije Vogelzang
teksT: website designhuis.nl/de-etende-mens