ESPRIT PORCELAINE

GENT – DESIGN MUSEUM – 2011
Hedendaags porselein uit Limoges. In 1984 ontstond “Esprit Porcelaine” een denktank, een pool van creatieve keramisten. Al 25 jaar werken ontwerpers, ambachtslui, kunstenaars en beeldhouwers heel divers en benaderen ze de kunst van het vuur op verscheiden manieren. Het creëren van innovatieve producten kan aldus leiden tot een heropleving van “Les arts de la table” .
tekst: website design museum gent